Gaeaf mwyn i Briodi | Winter Wedding

Bu hi’n aeaf mwyn i briodi, ac er y glaw di-ddiwedd yn Ionawr 2016, bu Siwan ac Aled yn lwcus iawn gyda’r tywydd ar ddydd eu priodas yn ardal Aberteifi, Ceredigion. Mi greuodd Siwan ei ffrog unigryw ei hun a gyda’r penwisg vintage hyfryd, mi’r oedd yn edrych fel petai …

Portread Teulu Stiwdio | Studio Family Portrait

Roedd egni gwych yn y stiwdio wrth dynu lluniau’r teulu yma 🙂 Y peth anoddaf oedd dewis yr 20 llun gorau i’w golygu. Bu’n rhaid imi anfon y 35 llun gorau yn y diwedd gan bod cymaint o luniau difyr o’r criw. Deinameg ffab i’w gofnodi. Ac mi wnaeth y …

Malu Cacs gydag Alffi | Welsh Cake Smash

Roedd yn job a hanner cadw chwaer fawr Alffi bant o’r gacen penblwydd yn y sesiwn Malu Cacs yma. Haden a hanner fel chi’n gweld :-). Mae llunie gret o Alffi yn mwynhau’r gacen a bobodd ei fam yn arbennig iddo 🙂 Ac mae lliw glas yr eisin yn gweithio’n …

Bedydd Betsan Fflur | Llanwnnen Church Baptism

Fel rhan o’r pecyn Triban, mae’r teulu yma wedi cael lluniau newyddanedig a lluniau bedydd hyd yma,  a byddwn yn tynu lluniau Malu Cacs (Cake Smash) i ddathlu penblwydd cyntaf Betsan yn Mai 2016. Mae steil y lluniau yma’n go wahanol i’r lluniau newyddanedig. Dogfenu digwyddiad gydag ychydig o waith golygu …

Malu Cacs gydag Alis | Cake Smash and Tin Bath :-)

Roedd yn gret cael Alis a’i theulu yn y stiwdio wythnos diwethaf i ddathlu ei phenblwydd cyntaf 🙂 Mi’r oedd Alis yn ansicr i ddechrau o’r gacen anferth, hyfryd a baratowyd gan ei mamgu, a bu’n rhaid ei pherswadio i dorri fewn i’r gacen wrth guddio grawnwin yn ei chrombil …

Bola bendigedig Heledd | Fun, emotional Maternity Shoot

  Mae’r bychan wedi cyrraedd yn gynnar, felly, lwcus imi ddal Heledd yn ei holl ogoniant wythnos ynghynt. Roedd hi’n disgleirio yn ei beichiogrwydd 🙂 Mae’r lluniau mamolaeth yma’n boblogaidd yn y pecyn Triban, lle mae modd arbed arian wrth archebu 3 photoshoot ar yr un pryd i ddogfenu blwyddyn …

Portread teulu yn Idole | Lifestyle Portrait in Carmarthen

Dw i’n hoffi gwneud portreadau teulu ar-leoliad. Mae’n gret cael gwneud y mwyaf o’r golau naturiol a tirwedd ffantastig Cymru. Dw i’n falch bod gena i’r opsiwn o greu portradau yn y stiwdio gan bod y tywydd yng Nghymru mor anwadal, ac mae awyrgylch y stiwdio yn cynnig rhywbeth oesol, …

Betsan Fflur yn 3 mis | Girlie newborn shoot

Odd e mor gyffrous cael Betsan Fflur yn y stiwdio i ddathlu ei bod hi adref o’r diwedd. Ar ol aros ar binau’r draen, cafodd ei rhieni y cadarnhad bendigedig ei bod wedi bwrw 4 pwys yn 3 mis oed, a cafodd Betsan fach ddod adre o’r sbyty o’r diwedd. …

Lluniau gwefan newydd y Coleg Cymraeg

Ges i’r pleser o wneud tipyn o waith ffotograffiaeth a creu ffilmiau i wahanol adranau o’r Coleg Cymraeg dros y misoedd diwethaf. Rhan o’r gwaith oedd creu cyfes o ddelweddau naturiol yr olwg o fyfyrwyr mewn prifysgolion. Mae’r wefan newydd fynd yn fyw ac yn edrych yn gret http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/. Gwaith …

Mewnbwn Mam i luniau Celt | 5 weeks newborn shoot

  Mi gefais i’r pleser o gydweithio gyda Gwennan, mam Celt wrth dynu lluniau ohono yn 5 wythnos oed. Mi’r oedd wedi cael llawer o syniadau oddi wrth Pinterest ac wedi dod a llond bocs anferth o props, o oriawr taid a gafodd yn anrheg i’w gwr, Carwyn, i’w wisgo …

Newyddanedig 3 wythnos | 3 weeks old newborn portrait

  Roedd Wiiliam druan newydd ddechre dioddef o boenau gwynt mawr cyn dod am photoshoot i’r stiwdio ger Llambed. Ond, wedech chi fyth o’r llunie. Dalion ni mlaen am dros ddwy awr cyn llwyddo i’w gael i gysgu, druan. A cawsom ni gyfuniad difyr o luniau yn cynnwys rhai gyda …

Portreadau Bocs Poblogaidd | Popular Portrait in a Box

Mae’r cyfanweithiau yma yn gweithio’n dda i ddal stori teulu mewn cyfnod arbennig. Rydw i’n danfon cwestiynau syml i’r teulu er mwyn eu cael i feddwl am y math o wisg a props fydd yn gweithio ar gyfer y llun gorffenedig. Yna, maent yn dod i’r stiwdio ger Llambed a’n …

Portread hafaidd iawn / Surf’s Up in the White Box

Roedd yn hwyl cael teulu Shona ac Owen draw o Bencader gyda’r lliwiau hafaidd yn siwtio’r bocs gwyn i’r dim. Dywedodd Shona ei bod methu aros i gael y portread ‘ma lan ar y wal. Lyfli meddwl y bydd cyment o’r portreadau yma yn lloni calonau pobl yn eu cartrefi …

Portread Bocs Gwyn Chwareus / Playful White Box Portrait

  I ddathlu llwyddiant Cai yn cynrychiolu Cymru mewn pel-fasged, mi gomishynodd Eleri bortread bocs gwyn. Mae’n dal naws chwareus pobl ifanc ac egni’r gem. Mae wastad yn sialens i rieni gael lluniau da o arddegwyr. Yn ol yr adborth dw i’n gael fel ffotograffydd, dyw hi ddim mor hawdd …

Cacs Cynta’ | Cake Smash – dathlu penblwydd 1 oed

Dyma fy ymgais gyntaf ar bortread ‘Cacs Cynta’ neu ‘Cake Smash’ i ddathlu penblwydd cyntaf fy mab yn un oed. Dw i wedi archebu coronau ffelt gyda’r gair ‘un’ arnynt a het fach parti ddisglair a fydd yn cyrraedd cyn bo hir. Mi wnaf dynu mwy o luniau bryd hynny …

Bocs Gwyn diweddaraf / White Box Family Portrait

Ma’ rhein yn cymaint o hwyl i’w gwneud, yn enwedig i’r plant… a’r ffotograffydd 😉 Cynnig arbennig – £49* yn unig am shoot teulu / grwp Bocs Gwyn yn cynnwys print am ddim a’r fersiwn electroneg ichi allu argraffu mwy. Cynnig yn gorffen Mehefin y 1af. * Angen dod i’r …

Priodas yn Bae Oxwich, Gwyr (Gower wedding)

Roedd priodas Kelly ac Eirian yn hollol gartrefol a hyfryd gyda llwyth o bethau hwyliog i dynnu llunie ohonynt. Dw i methu credu beth gyflawnodd y ddau mewn 10 wythnos o baratoi. Dyma’r cwpwl mwyaf laid back dw i erioed wedi cyfarfod ac mi’r oedd yn bleser pur cael cofnodi’r diwrnod hapus. Beautiful, …

Portread Chwareus 4 mis / Cute 4 month old portrait

Os hoffe chi drefnu portread plentyn / plant / teulu yn fy stiwdio ger Llambed, ar-leoliad o’ch dewis neu yn eich cartref, cysylltwch: post@lleucu.com Contact me if you’d like to organise a portrait of your child / children / family at my studio near Lampeter, on location or at your …

Kelly ac Eirian yn Gwyr / pre-wedding shoot

Wel, y bois, odd y shoot ma’n lot o hwyl. Sori mawr i’r plentyn bach dreuliodd oriau yn adeiladu’r castell tywod! Fi’n cymryd y bai i gyd. Fi’n disgwyl mlaen mas draw i dynnu llunie priodas y ddou yma. This pre-wedding shoot was a lot of fun as is evident …

Shoot newydd-anedig / newborn – Ioan Hedd

Mae’r set up newydd sy gen i i wneud shoots newborn yn hyfryd. Dyma Ioan Hedd yn 11 diwrnod oed. Mae babanod newydd anedig yn gallu dod draw i’r stiwdio yn Talar Wen, ger Llambed, neu dw i’n gallu mynd at y babanod bach os ma digon o le yn …

Lluniau Osian 3 mis / Baby 3 month shoot

Shoot cyntaf Osian mas o’r groth. Mi’r oedd lluniau beichiogrwydd Angharad, ei fam yn hyfryd ac mae Osian bach yr un mor ffotogenig! Mi wnaeth ei ddannodd, druan, stopio’r sesiwn yn gynnar. Ond, disgwyl ymlaen i’r shoot 6 mis oed yn barod 🙂 (Osian’s first official shoot out of the …

Portread o Magw a Bedwyr (Portrait)

  Dw i’n dechrau arbrofi gyda chefnleni a goleuadau gwahanol wrth ddatblygu ochr stiwdio fy ngwaith ffotograffiaeth. Mae’n gyffrous iawn meddwl am yr holl bosibiliadau. Mae dal lle i archebu portread Nadolig am £99 (shoot 2 awr a chaniatad i ddefnyddio’r holl luniau)   Starting to experiment more with backdrops …

Bola bachgen Angharad

Pedair awr o lafur cariad yn Waunfawr yng nghwmni Angharad a’i bwmp bendigedig. Llunie babi nesa 🙂 Enjoyed this bump shoot tremendously in the beautiful surroundings of Waunfawr.