Am | About Lleucu


Dw i’n ffotograffydd a Gwneuthurwr Ffilm. Cydies i yn fy nghamera cyntaf tua 14 oed wrth i mam gael free gift o catalog Kays. Fi byth ‘di edrych nol. Ar ol pymtheg mlynedd yn cyfarwyddo a gweithredu camera yn y diwydiant teledu, dw i ‘di ail-gydio yn fy nghariad cyntaf, sef ffotograffiaeth, wrth symud nol i fyw yn y gorllewin.

Dw i’n parhau i ffimio gyda fy nghamera DSLR hefyd ac wrth fy modd gyda’r hyblygrwydd creadigol mae’r gwahanol lensys yn rhoi ifi.  Dw i wedi bod yn diwtor ffotograffiaeth i’r chweched yn Ysgol Dyffryn Teifi, yn rhedeg prosiectau ffilm cymunedol ar draws gorllewin Cymru ac yn magu toddlers, teenager, ci a ieir. Pan ma’ da fi funud sbar, hoffwn i ddechrau clwb ffilm a ffotograffiaeth Cristnogol yn y gorllewin.

Dwi’n aelod o’r Gymdeithas Ffotograffwyr Priodas a Phortread ac mae gen i bob yswiriant perthnasol i weithredu fel ffotograffydd a gwneuthurwr ffilm.

Cyslltwch â fi os mae gennych brosiect hoffech drafod

I’m a Photographer and Filmmaker. I’ve just returned to my first love of photography after fifteen years working as a director and camera operator in the television industry. I still make films with my DSLR camera and love the flexibility a range of lenses gives me.

I’ve been a BTEC Level 3 and A Level photography tutor at Dyffryn Teifi School, I run several community film projects across west Wales, not to mention raising toddlers, a teenager, a dog, some chickens and starting to organise a Christian film and photography club in west Wales. I love photo shoots in a location that means something, but I also love the intensity of shooting in my pop up studio.

I’m a member the Society of Wedding and Portrait Photographers and have all the relevant insurances to work as a photographer and filmmaker.

If you have a project in mind, please contact me

Logo SWPP

Aelod SWWP Member

10149_10151662713620813_1244523818_n